Opći uvjeti kupnje

Opći uvjeti kupnje

Ankete Online internet trgovine www.aohrvatska.com mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uvjetima i pravilima. Korištenjem Ankete Online internet trgovine obvezujete se drsštivati sljedeće uvjete i pravila.

Isporučitelj naručene usluge je Dynalab d.o.o. iz Zagreba.

Dynalab d.o.o. putem Internet trgovine omogućuje kupnju pristupa web stranici koja se nalazi u web ponudi. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski pristup stranici, popuni tražene podatke i pošalje ih uspješno kroz Prijavnicu.

Sve cijene izražene su u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn). Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.

Dynalab d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Dynalab d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Ankete Online internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Dynalab d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge aohrvatska.com u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta korištenja.

Korištenje usluga aohrvatska.com odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje aohrvatska.com od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Dynalab d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

NAPOMENA:

Dynalab d.o.o. ne odgovara za moguće nenamjerne greške kod opisa usluge. Moguće su različitosti stvarne usluge i fotografija usluge te opisane usluge na ovim stranicama. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O KUPNJI

Ovi Uvjeti predstavljaju ponudu aohrvatska.com za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom narudžbom ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Dynalab d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja pristupa putem aohrvatska.com uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda i/ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Dynalab d.o.o. odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem aohrvatska.com.

U postupku narudžbe korisnik je obvezan dostaviti svoje podatke, poštansku adresu i valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za narudžbu moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Narudžbu se kreira samo za jednu osobu. Nije dozvoljeno naručivati u ime druge osobe.

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Dynalab d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Dynalab d.o.o., Petračićeva 6, 10000 Zagreb), ili elektroničkom poštom na help@aohrvatska.com, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

U slučaju ispunjenja uvjeta za jednostrani raskid Ugovora, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, neuključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Dynalab d.o.o., zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na način tako da korisnik ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat.

Korisnik se moli da prije raskida Ugovora javi na help@aohrvatska.com kako bi mu bio objašnjen postupak raskida Ugovora.

INFORMACIJE O TRGOVAČKOM DRUŠTVU:

Dynalab d.o.o., Petračićeva 6, 10000 Zagreb
Adresa elektroničke pošte: help@aohrvatska.com
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu, MBS 081242682
OIB: 68964492179

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14, 110/15) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u na adresu:

Dynalab d.o.o.
Petračićeva 6
10000 ZAGREB

ili na e-mail adresu: help@aohrvatska.com.

Pri tome ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora.

Na prigovore podnesene u pisanom obliku odgovoriti ćemo u roku od 14 dana od dana zaprimanja prigovora.

Molimo da u svom prigovoru navedete ime i prezime ili naziv tvrtke te adresu za dostavu odgovora.

DOSTAVA

Dostava pristupnih podataka vrši se na kupčevu e-mail adresu. Rok isporuke je 2 radna dana po primitku uplate.

KUPOVINA

Prije nego započnete proces kupovine molimo Vas da pažljivo pročitate opće uvjete.

Za kupovinu na Ankete Online ne morate se registrirati.

Molimo da strogo pazite da unesete valjanu e-mail adresu, jer je e-mail glavni komunikacijski kanal između Vas i aohrvatska.com: na e-mail šaljemo ponude sa podacima za plaćanje, obavještavamo Vas o statusu narudžbe, dogovaramo vrijeme dostave itd. Molimo Vas da pazite da je e-mail adresa s kojom ste se registrirali uvijek dostupna, da sandučić nije pun i da je u stanju primiti naše obavijesti.

Za sva pitanja koja Vi imate, molimo da nam se obratite na e-mail: help@aohrvatska.com .

DYNALAB d.o.o.
Petračićeva 6
10000 Zagreb

www.aohrvatska.com
help@aohrvatska.com

Registrirano pri trgovačkom sudu u Zagrebu
MBS: 081242682
OIB: 68964492179

Temelji kapital: 20.000,00 kn

Ankete Online su robna marka trgovačkog društva Dynalab d.o.o. Zagreb